over perl

Het motto van Perl is ‘There's More Than One Way To Do It’ (Alles kan op meer manieren), oftewel TMTOWTDI, op zijn Engels uitgesproken als ‘Tim Touwdi’. Een leuke Nederlandse vertaling moet nog gemaakt worden, dus we houden het even op ‘Alles kan op meer manieren’ (AKOMM). Dit motto is zeker van toepassing op het leren van Perl. We geven hier een beschrijving waar en hoe u Perl kunt leren. Het ‘waar’ betreft de plek waar de leerstof gevonden kan worden: boeken, tijdschriften, websites en meer, die allemaal gebruikt kunnen worden om Perl te leren. Deze leermaterialen zijn gevarieerd genoeg in diepgang en specialisatie om iedereen iets te kunnen bieden, van beginner tot expert.

Het ‘hoe’ betreft de methode om Perl te leren: sommige mensen leren het beste door zelf met boeken aan de slag te gaan, anderen hebben liever websites en andere internetbronnen, weer anderen gaan zelf het liefst aan de slag met scripts (kleine en grote stukken programmacode) en leren het dan met vallen en opstaan, met de foutmeldingen van de debugger en de bij Perl meegeleverde digitale handboeken en opdrachtenbibliotheken. Veel mensen maken ook gebruik van en doen mee met de vele gebruikersgemeenschappen (in websites en nieuwsgroepen, maar ook met echte bijeenkomsten), waar altijd wel iemand is die geduldig vragen beantwoordt of die uit zichzelf uitleg geeft over een bepaald aspect van Perl. En dan zijn er natuurlijk nog de cursussen, conferenties, seminars en andere bijeenkomsten waar mensen samen aan en van elkaar leren.

In het overzicht moet voor elk type leerling wel wat te vinden zijn.